Lùn Tóc Cô Gái Tóc Vàng Ngón Tay Chim Em Sưng Lên

chú thích hình ảnh,

Lùn Tóc Cô Gái Tóc Vàng Ngón Tay Chim Em Sưng Lên, Vũ khí trong tay chúng cứ nhằm thẳng vào bóng người của Khánh Phương mà bổ xuống bất chấp đồng bạn của mình bị chém trúng mà mất mạng.