Closeup cấm kỵ, với tóc ngắn hai

chú thích hình ảnh,

Closeup cấm kỵ, với tóc ngắn hai, Lần đầu tiên chàng thấy nơi này của nàng ướt át đến như vậy, từng dòng nước trong vắt chầm chậm chảy ra từ giữa hai mép thịt hồng hào căng mọng.