Hai sang trọng niên

chú thích hình ảnh,

Hai sang trọng niên, Men theo lối đi tiếp tục bay đến một ngọn núi, trên đỉnh có một ngôi miếu nhang khói nghi ngút, bên trên đề Hồ Điệp miếu.