Thiếu niên, Với CẬN

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu niên, Với CẬN, Mấy lần trước anh Sơn đi qua đêm không về nhà, có phải ở ngủ với anh không? Có một hai lần gì đó hắn cố vớt vát bảo vệ, vì có biết hắn đi bao lần đâu.