Con chó yêu người khổng lồ c.

chú thích hình ảnh,

Con chó yêu người khổng lồ c., Lão đệ, xem lời này của cậu kìa, cậu giúp lão ca một chuyện lớn như vậy, rót cho cậu một chén rượu cũng là chuyện nên làm.