Tóc vàng Gagging có 3 cái quái!

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng Gagging có 3 cái quái!, Bất kể thân phận nạn nhân thế nào chúng ta cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.