Tính Chân tình Yêu: Marie Nữa và một cô gái tóc vàng

chú thích hình ảnh,

Tính Chân tình Yêu: Marie Nữa và một cô gái tóc vàng, Nhưng vấn đề là… ông cho mẫu quốc thứ gì? Hoàng Bá uống một ngụm trà cười tủm tỉm hỏi.