Hai Grannies Đấu Với Trẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Grannies Đấu Với Trẻ, Nhưng không sao, một Chúc gia cỏn con ta cũng chẳng thèm đếm xỉa, chỉ là một chút bực tức này ta sẽ bắt ngươi bù đắp, người đâu, đưa ả đi….