Riley là một chân đàn bà dâm đãng

तस्वीर का शीर्षक ,

Riley là một chân đàn bà dâm đãng, Mà có xong nó cũng không về ngay đâu, còn phải đi kiếm hoa thơm cỏ lạ để thưởng thức nữa.