Không bao giờ Kết thúc tóc nâu đĩa 2 - Cảnh 10

तस्वीर का शीर्षक ,

Không bao giờ Kết thúc tóc nâu đĩa 2 - Cảnh 10, Vậy ông ta còn đổ tội hết cho Khánh Phương làm gì? Ông ta muốn mượn tay chúng ta bảo vệ cho Khánh Phương.