Alexis Tóc Vàng Chó

तस्वीर का शीर्षक ,

Alexis Tóc Vàng Chó, Chỉ thấy Thẩm Hạo áp sát Tần Phỉ Vũ, hai tay xuyên qua nách nàng, bắt lấy hai mảnh tuyết phong trắng như tuyết của nàng, không ngừng điên cuồng xoa bóp.