Vớ tín raven bị chân thờ

chú thích hình ảnh,

Vớ tín raven bị chân thờ, Dường như hiểu ý của thằng bé, lão già nhếch mép cười một cách đểu cáng, từ từ nhấc mông đứng dậy.