Chọc 3 và 4 sum

तस्वीर का शीर्षक ,

Chọc 3 và 4 sum, Trước mặt ba người trên bàn trà đã đặt ngay ngắn năm miếng ngọc bội màu xanh biếc như ngọc xếp lại thành hình một bông hoa hoàn chỉnh.