Quân đội tứ

chú thích hình ảnh,

Quân đội tứ, Trong hang, Hoài Bão ngồi xếp bằng trên đỉnh tháp đá, nơi hắn tìm thấy mảnh Nghịch Thiên Kiếm và giải cứu Tề Thiên Ma Tôn.