Rất gợi cảm em yêu mái tóc đỏ mặc đồ hạ sĩ quan cảnh sát

chú thích hình ảnh,

Rất gợi cảm em yêu mái tóc đỏ mặc đồ hạ sĩ quan cảnh sát, Nhưng khi bà định giải khai thiên nhãn cho nàng thì cánh tay trên không chợt dừng lại trên không.