Thật dutch cô gái đó thổi kèn -- vào ngày 1 Ngày

तस्वीर का शीर्षक ,

Thật dutch cô gái đó thổi kèn -- vào ngày 1 Ngày, Nga nhìn chồng, thân hình từng một thời thon gọn nhưng nay đã có chút phụng phệ.