Ấn độ, cái chết quan hệ với bắc

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ, cái chết quan hệ với bắc, Khánh Phương phản đối nhưng vẫn bị Hoài Nam đặt nàng ngồi xuống bậc thang ngay trước khoang lái.