Tuyệt, cô gái hút thuốc

chú thích hình ảnh,

Tuyệt, cô gái hút thuốc, Thím đẹp quá! Đụ tan nát lồn người ta còn ở đó nhìn lom lom như lạ lắm vậy.