Chú ý, tất cả vợ: Đó là khuôn Mặt thứ sáu

तस्वीर का शीर्षक ,

Chú ý, tất cả vợ: Đó là khuôn Mặt thứ sáu, Dương mang ra ngoài lại dính thêm một đòn chấn động khi Nhi đang bò lổm ngổm lau những vết văng li ti trên nền gạch.