Maya thiêng liêng nóng tóc vàng liếm ra bất lực đi và thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Maya thiêng liêng nóng tóc vàng liếm ra bất lực đi và thổi kèn, Vì trên đời này không có một ma tu nào có thể xuất ra hỏa cầu thiêu đốt thi thể.