Đi mà, da đen, to, cám ơn

chú thích hình ảnh,

Đi mà, da đen, to, cám ơn, Nga chưa kịp hiểu câu nói này thì Dương đã móc thêm chân còn lại vào tay treo nàng trước bụng mang ra ngoài.