Brazil óng tính tình với mẹ kiếp sau mông

तस्वीर का शीर्षक ,

Brazil óng tính tình với mẹ kiếp sau mông, Chợt thấy ánh mắt lạnh lẽo của cha nuôi, hắn rụt đầu xuống, toàn thân ớn lạnh.