La & mùa Đông lắm những người vui vẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

La & mùa Đông lắm những người vui vẻ, Vậy có sao không mẹ? Nhiều khi lo lắng quá nó cũng ảnh hưởng, để mai đi khám coi sao.