Nghiệp dư với tình, và làm cho tình yêu tuyệt vời

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp dư với tình, và làm cho tình yêu tuyệt vời, Tôi rút ngón tay ra, cái lỗ nhúp nhíu, một dòng như sữa màu trắng đục ứa ra, chảy chậm chậm xuống dưới.