Thiếu niên của cô gái tóc vàng với bạn trai' chân

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiếu niên của cô gái tóc vàng với bạn trai' chân, Huy cổ họng khô khốc miệng há hốc đối diện với Khánh Phương toàn thân lõa lồ sũng nước bước đến trước người mình.