Hàng hiếm lắm các cậu có lông chim xổ lồng lông mông poilus

chú thích hình ảnh,

Hàng hiếm lắm các cậu có lông chim xổ lồng lông mông poilus, Dương duỗi thẳng bàn tay chặt bằm lên lưng theo chu kỳ lên xuống đều đặn phát ra tiếng bập bập.