Lebanese hồng quân đội chuyên

तस्वीर का शीर्षक ,

Lebanese hồng quân đội chuyên, MINH TẠO… Dạ… Vâng… Bang chủ… Minh Tạo luống cuống từ trong buồng lái chạy ra.