Mức lừa

तस्वीर का शीर्षक ,

Mức lừa, Tuổi thơ ấu của Vân, đã có rất nhiều đêm cô bị cha nhốt bên trong căn nhà kho chật chội, làm bạn với bóng tối và lũ gián, lũ chuột bẩn thỉu.