Gái xinh gái chà

तस्वीर का शीर्षक ,

Gái xinh gái chà, Cũng không thể phụ tấm lòng giúp đỡ của ba Ái Như đáp lại lời ông, rồi chạy vụt đi như cơn gió biến mất dạng.