Chân dài mỏng dễ thương

chú thích hình ảnh,

Chân dài mỏng dễ thương, Giá như lúc này ông Hải đang nằm bên cạnh chắc cô vợ xinh đẹp đã hiếp ông ấy đến gãy sụn.