Thật baited thẳng nếm óng tính khốn

chú thích hình ảnh,

Thật baited thẳng nếm óng tính khốn, Đã xác định vị trí giao nhau của hai con sông hơn năm trăm năm trước… khoảng cách sai lệch so với ngày nay là 256 mét về phía Tây Bắc.