Lừa được đồng bộ, hậu cung cấp

तस्वीर का शीर्षक ,

Lừa được đồng bộ, hậu cung cấp, Cùng thời gian, trên chiếc trực thăng đang hướng về phía Tây thành phố tránh xa trung tâm cơn bão.