Đồ bóng nắm tay

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ bóng nắm tay, Mày sung sướng xong là phũ phàng với vợ tao như vậy hả? Hoài Nam từ sàn nhà đứng dậy nói đùa.