Lẫn nhau, o,

chú thích hình ảnh,

Lẫn nhau, o,, Cổ họng nàng khô khốc mặc dù nước bọt vẫn vô thức chảy ra, đành liều, nàng tiến lại gần, để đôi môi mình chạm vào khúc thịt to tướng của chàng.