Khó với mày, ăn hứng lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Khó với mày, ăn hứng lả, Sức mạnh linh hồn Sùng Hạo tăng vọt, vượt qua Chúa Tể, sánh ngang với Thần và vẫn tiếp tục tăng lên.