Scuba Đầy Mặt Nạ Breathplay

तस्वीर का शीर्षक ,

Scuba Đầy Mặt Nạ Breathplay, Linh lực toàn thân vận chuyển như bao phủ cả người trong một một ngọn lửa bốc cháy bừng bừng… Điều kỳ lạ là quần áo của ông vẫn hoàn hảo không một chút tổn hao nào.