Tình đức ông 6 vào thứ 7 Jun

chú thích hình ảnh,

Tình đức ông 6 vào thứ 7 Jun, Nàng nhìn quanh tìm kiếm hình bóng chàng, nàng muốn cho chàng biết mình đã có thể gạt bỏ chướng ngại trong lòng mình, nhưng dường như chàng đã biến mất từ lúc nào.