Chán Y Tá Ở Làm Việc

तस्वीर का शीर्षक ,

Chán Y Tá Ở Làm Việc, Nếu chuyện xấu của con trai lão đến tai Huỳnh Tấn Cang thì dù lão Bắc không ra tay giết thằng Minh thì cơn thịnh nộ của ông ta cũng đủ nhấn chìm cha con lão.