Stephanie cây Gậy POV

chú thích hình ảnh,

Stephanie cây Gậy POV, Chiếc áo ngực của Ngọc Diệp tuột ra ban nãy kẹt ngay hèm cửa khiến cho cánh cửa không được khép lại.