Tệ stepsisters dùng Cinderella để cho họ hài lòng ... ... chó chết

chú thích hình ảnh,

Tệ stepsisters dùng Cinderella để cho họ hài lòng ... ... chó chết, Lồn em nhiều nước quá Như ơi chẳng bù cho lồn vợ anh khô khan bú liếm chả ngon gì cả.