Lùn tóc nghiệp dư mà thông đít phang trong xe

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc nghiệp dư mà thông đít phang trong xe, Tuy nhiên từ hồi lấy chồng cô không còn gặp lại Quang, trong lòng không khỏi có phần xa cách.