Châu âu khốn thổi thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu âu khốn thổi thằng, Vậy nên con gái ruột của bà mới phải ở trong thôn nghèo này chịu khổ nhiều năm như thế, còn đâu mặt mũi nữa!.