Dễ thương thế

तस्वीर का शीर्षक ,

Dễ thương thế, Hôm nay vốn Hoài Nam chỉ định xé nháp làm nóng một chút để nàng bớt cảm thấy xấu hổ trước mặt thằng bạn mình.