Bài thơ năm 2011 Softcore

chú thích hình ảnh,

Bài thơ năm 2011 Softcore, Ông Vũ có chút mệt mỏi sau khi dặn dò hai đứa cẩn thận, ông liền bật ghế xe ra mà ngủ.