Sữa nhồi mông chơi đùa

तस्वीर का शीर्षक ,

Sữa nhồi mông chơi đùa, Sau tiếng chúc mừng, Dương hào sảng dang tay nói: Mời mọi người dùng tiệc thoải mái, thằng Võ Bạch đã bị ta lừa đi chúc tết ở Băng Sơn Tuyết Lâm rồi! Ha ha!.