Đi nào Nhóc con Bướm áo Ngực

chú thích hình ảnh,

Đi nào Nhóc con Bướm áo Ngực, Rồi không ai bảo ai, cả hai gần như đồng thời sực tỉnh trước cái thực tại đáng xấu hổ.