Tóc Vàng Ngực Bự Thoát Trong Thổi Kèn

chú thích hình ảnh,

Tóc Vàng Ngực Bự Thoát Trong Thổi Kèn, Đúng rồi chứ còn chối cãi gì nữa, con cặc ấy không cần dùng tay đỡ đã tự đứng thẳng như cây cọc.