Fantasia trong vớ chân chọc 2

तस्वीर का शीर्षक ,

Fantasia trong vớ chân chọc 2, Mười lăm chứ ít gì… Hồi đó ngoại mười lăm đã có bác Hai thằng Hội rồi ah… Hi hi… Nhưng mà con còn đi học đó.