Tín femdom y tá cho kẻ thua cuộc đi.

chú thích hình ảnh,

Tín femdom y tá cho kẻ thua cuộc đi., Này, tiểu tử, cậu sững sờ cái gì đâu, Vương tổng đang nói chuyện với cậu đấy!.