Nghiệp dư mất,

chú thích hình ảnh,

Nghiệp dư mất,, Thang máy dừng lại ở tầng ba, Tiến đi trước dẫn đường, khi đi đến căn phòng nằm ngay ngoài cùng thì gã dừng lại, gõ tay lên cửa.